POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Violeta Patrichi Photography și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Compania SC DAVINO MANAGEMENT SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 

SC DAVINO MANAGEMENT SRL
Strada Plopului 14-16
Slobozia, Ialomița
România

Registrul Companiilor: Camera de Comerț Ialomița
Numărul de înregistrare al companiei: J21/353/2008
Reprezentant autorizat: Patrichi Violeta
Număr de înregistrare în scopuri de TVA: COD DE TVA: RO23920246

Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?
La datele dumneavoastră  are acces compania SC DAVINO MANAGEMENT SRL.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces:  
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Violeta Patrichi Photography care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: 
Ori de câte ori Violeta Patrichi Photography vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare:  
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor: 
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Violeta Patrichi Photography.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:  
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al Violeta Patrichi Photography. Violeta Patrichi Photography nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct: 

Dreptul la restricționarea prelucrării: 
Aveți dreptul să solicitați ca Violeta Patrichi Photography să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim al Violeta Patrichi Photography, aceasta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Violeta Patrichi Photography trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă Violeta Patrichi Photography nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, puteți face o solicitare pe adresa de e-mail contact@violetapatrichi.ro.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:  
Dacă sunteți de părere că Violeta Patrichi Photography vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

Violeta Patrichi este specializată în fotografia de copii, nou-născut, gravide, botez, bebeluși.